Search Options

Results per page
Sort
Preferred Languages
Advance

Results 1 - 4 of 4 for Szaday (0.08 sec)

 1. docs/pl/docs/index.md

    * Swagger UI.
    * ReDoc.
  
  ---
  
  Wracając do poprzedniego przykładu, **FastAPI** :
  
  * Potwierdzi, że w ścieżce jest `item_id` dla żądań `GET` i `PUT`.
  * Potwierdzi, że `item_id` jest typu `int` dla żądań `GET` i `PUT`.
    * Jeżeli nie jest, odbiorca zobaczy przydatną, przejrzystą wiadomość z błędem.
  Registered: 2024-06-17 08:32
  - Last Modified: 2024-04-29 05:18
  - 19.4K bytes
  - Viewed (0)
 2. docs/pl/docs/tutorial/first-steps.md

  #### Zdefiniuj *dekorator operacji na ścieżce*
  
  ```Python hl_lines="6"
  {!../../../docs_src/first_steps/tutorial001.py!}
  ```
  
  `@app.get("/")` mówi **FastAPI** że funkcja poniżej odpowiada za obsługę żądań, które trafiają do:
  
  * ścieżki `/`
  * używając <abbr title="metoda HTTP GET">operacji <code>get</code></abbr>
  
  !!! info "`@decorator` Info"
    Składnia `@something` jest w Pythonie nazywana "dekoratorem".
  
  Registered: 2024-06-17 08:32
  - Last Modified: 2024-04-18 19:53
  - 9.8K bytes
  - Viewed (0)
 3. docs/pl/docs/help-fastapi.md

  ## Zadawaj pytania
  
  Możesz <a href="https://github.com/tiangolo/fastapi/discussions/new?category=questions" class="external-link" target="_blank">utworzyć nowe pytanie</a> w repozytorium na GitHubie, na przykład aby:
  
  * Zadać **pytanie** lub zapytać o **problem**.
  * Zaproponować nową **funkcję**.
  
  **Uwaga**: jeśli to zrobisz, poproszę Cię również o pomoc innym. 😉
  
  ## Przeglądaj Pull Requesty
  
  Registered: 2024-06-17 08:32
  - Last Modified: 2024-04-18 19:53
  - 14.9K bytes
  - Viewed (0)
 4. docs/pl/docs/features.md

  * Wsparcie dla **WebSocket**.
  * <abbr title='Zadania wykonywane w tle, bez zatrzymywania żądań, w tym samym procesie. Po angielsku: In-process background tasks'>Zadania w tle</abbr>.
  * Eventy startup i shutdown.
  * Klient testowy zbudowany na bazie biblioteki `requests`.
  * **CORS**, GZip, pliki statyczne, streamy.
  Registered: 2024-06-17 08:32
  - Last Modified: 2024-04-18 19:53
  - 10.9K bytes
  - Viewed (0)
Back to top