Search Options

Results per page
Sort
Preferred Languages
Advance

Results 1 - 2 of 2 for tle (0.05 sec)

 1. docs/pl/docs/features.md

  * Wsparcie dla **WebSocket**.
  * <abbr title='Zadania wykonywane w tle, bez zatrzymywania żądań, w tym samym procesie. Po angielsku: In-process background tasks'>Zadania w tle</abbr>.
  * Eventy startup i shutdown.
  * Klient testowy zbudowany na bazie biblioteki `requests`.
  * **CORS**, GZip, pliki statyczne, streamy.
  * Obsługa **sesji i ciasteczek**.
  Registered: 2024-06-17 08:32
  - Last Modified: 2024-04-18 19:53
  - 10.9K bytes
  - Viewed (0)
 2. okhttp-idna-mapping-table/src/main/resources/okhttp3/internal/idna/IdnaMappingTable.txt

  ABAD     ; mapped         ; 13DD     # 8.0 CHEROKEE SMALL LETTER TLA
  ABAE     ; mapped         ; 13DE     # 8.0 CHEROKEE SMALL LETTER TLE
  ABAF     ; mapped         ; 13DF     # 8.0 CHEROKEE SMALL LETTER TLI
  ABB0     ; mapped         ; 13E0     # 8.0 CHEROKEE SMALL LETTER TLO
  Registered: 2024-06-16 04:42
  - Last Modified: 2024-02-10 11:25
  - 854.1K bytes
  - Viewed (0)
Back to top