Search Options

Results per page
Sort
Preferred Languages
Advance

Results 1 - 3 of 3 for operacji (0.17 sec)

 1. docs/pl/docs/tutorial/first-steps.md

    Jest to "**dekorator operacji na ścieżce**".
  
  Możesz również użyć innej operacji:
  
  * `@app.post()`
  * `@app.put()`
  * `@app.delete()`
  
  Oraz tych bardziej egzotycznych:
  
  * `@app.options()`
  * `@app.head()`
  * `@app.patch()`
  * `@app.trace()`
  
  !!! tip
    Możesz dowolnie używać każdej operacji (metody HTTP).
  
  Plain Text
  - Registered: 2024-05-05 07:19
  - Last Modified: 2024-04-18 19:53
  - 9.8K bytes
  - Viewed (0)
 2. docs/pl/docs/features.md

  * Wszystkie zależności mogą wymagać danych w żądaniach oraz rozszerzać ograniczenia i automatyczną dokumentację **<abbr title="po angielsku: path operations">operacji na ścieżce</abbr>**.
  * **Automatyczna walidacja** parametrów *operacji na ścieżce* zdefiniowanych w zależnościach.
  * Obsługa złożonych systemów uwierzytelniania użytkowników, **połączeń z bazami danych**, itp.
  Plain Text
  - Registered: 2024-05-05 07:19
  - Last Modified: 2024-04-18 19:53
  - 10.9K bytes
  - Viewed (0)
 3. docs/pl/docs/index.md

  Zobaczysz następującą odpowiedź JSON:
  
  ```JSON
  {"item_id": 5, "q": "somequery"}
  ```
  
  Właśnie stworzyłeś API które:
  
  * Otrzymuje żądania HTTP w _ścieżce_ `/` i `/items/{item_id}`.
  * Obie _ścieżki_ używają operacji `GET` (znane także jako _metody_ HTTP).
  * _Ścieżka_ `/items/{item_id}` ma _parametr ścieżki_ `item_id` który powinien być obiektem typu `int`.
  Plain Text
  - Registered: 2024-05-05 07:19
  - Last Modified: 2024-04-29 05:18
  - 19.4K bytes
  - Viewed (0)
Back to top