Search Options

Results per page
Sort
Preferred Languages
Advance

Results 1 - 4 of 4 for pytanie (0.14 sec)

 1. docs/pl/docs/help-fastapi.md

  ---
  
  Oto, jak pomóc innym z pytaniami (w dyskusjach lub problemach):
  
  ### Zrozum pytanie
  
  * Upewnij się, czy rozumiesz **cel** i przypadek użycia osoby pytającej.
  
  * Następnie sprawdź, czy pytanie (większość to pytania) jest **jasne**.
  
  Plain Text
  - Registered: 2024-05-05 07:19
  - Last Modified: 2024-04-18 19:53
  - 14.9K bytes
  - Viewed (0)
 2. docs/pl/docs/index.md

  * **Łatwość**: Zaprojektowany by być prosty i łatwy do nauczenia. Mniej czasu spędzonego na czytanie dokumentacji.
  * **Kompaktowość**: Minimalizacja powtarzającego się kodu. Wiele funkcjonalności dla każdej deklaracji parametru. Mniej błędów.
  Plain Text
  - Registered: 2024-05-05 07:19
  - Last Modified: 2024-04-29 05:18
  - 19.4K bytes
  - Viewed (0)
 3. docs/pl/docs/features.md

  Wszystko opiera się na standardowych deklaracjach typu **Python 3.8** (dzięki Pydantic). Brak nowej składni do uczenia. Po prostu standardowy, współczesny Python.
  
  Jeśli potrzebujesz szybkiego przypomnienia jak używać deklaracji typów w Pythonie (nawet jeśli nie używasz FastAPI), sprawdź krótki samouczek: [Python Types](python-types.md){.internal-link target=_blank}.
  
  Wystarczy, że napiszesz standardowe deklaracje typów Pythona:
  
  ```Python
  from datetime import date
  Plain Text
  - Registered: 2024-05-05 07:19
  - Last Modified: 2024-04-18 19:53
  - 10.9K bytes
  - Viewed (0)
 4. docs/pl/docs/tutorial/first-steps.md

  * ścieżki `/`
  * używając <abbr title="metoda HTTP GET">operacji <code>get</code></abbr>
  
  !!! info "`@decorator` Info"
    Składnia `@something` jest w Pythonie nazywana "dekoratorem".
  
    Umieszczasz to na szczycie funkcji. Jak ładną ozdobną czapkę (chyba stąd wzięła się nazwa).
  
    "Dekorator" przyjmuje funkcję znajdującą się poniżej jego i coś z nią robi.
  
  Plain Text
  - Registered: 2024-05-05 07:19
  - Last Modified: 2024-04-18 19:53
  - 9.8K bytes
  - Viewed (0)
Back to top