Search Options

Results per page
Sort
Preferred Languages
Advance

Results 1 - 10 of 178 for NA (0.46 sec)

 1. docs/pl/docs/help-fastapi.md

  * Funkcjami ✨
  * Przełomowymi zmianami 🚨
  * Poradami i sztuczkami ✅
  
  ## Śledź FastAPI na Twitterze
  
  <a href="https://twitter.com/fastapi" class="external-link" target="_blank">Śledź @fastapi na **Twitterze**</a> aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami o **FastAPI**. 🐦
  
  ## Dodaj gwiazdkę **FastAPI** na GitHubie
  
  Registered: 2024-06-17 08:32
  - Last Modified: 2024-04-18 19:53
  - 14.9K bytes
  - Viewed (0)
 2. istioctl/pkg/writer/ztunnel/configdump/testdata/secretsummary.txt

  spiffe://cluster.local/ns/istio-system/sa/ztunnel    NA    Initializing   false     NA                  NA            NA
  spiffe://cluster.local/ns/istio-system/sa/another-sa   NA    Unavailable   false     NA                  NA            NA
  Registered: 2024-06-14 15:00
  - Last Modified: 2024-04-25 16:38
  - 1022 bytes
  - Viewed (0)
 3. analysis/analysis-api/testData/components/compileTimeConstantProvider/evaluate/string_plusMany.kt

  const val PASSWORD = <expr>"na" + "na" + "na" + "na" + "na" + "na" + "na" + "na " + "batman"</expr>...
  Registered: 2024-06-12 09:53
  - Last Modified: 2022-09-14 10:52
  - 100 bytes
  - Viewed (0)
 4. analysis/analysis-api/testData/components/compileTimeConstantProvider/evaluate/string_plusMany.txt

  expression: "na" + "na" + "na" + "na" + "na" + "na" + "na" + "na " + "batman"
  constant: "nananananananana batman"
  Registered: 2024-06-12 09:53
  - Last Modified: 2024-06-07 11:53
  - 140 bytes
  - Viewed (0)
 5. src/os/executable_path.go

  		if pathList[i] == PathListSeparator {
  			n++
  		}
  	}
  	start := 0
  	a := make([]string, n)
  	na := 0
  	for i := 0; i+1 <= len(pathList) && na+1 < n; i++ {
  		if pathList[i] == PathListSeparator {
  			a[na] = pathList[start:i]
  			na++
  			start = i + 1
  		}
  	}
  	a[na] = pathList[start:]
  	return a[:na+1]
  Registered: 2024-06-12 16:32
  - Last Modified: 2021-10-28 18:17
  - 2.3K bytes
  - Viewed (0)
 6. docs/pl/docs/features.md

  * Zaprojektowane z myślą o zgodności z powyższymi standardami zamiast dodawania ich obsługi po fakcie.
  * Możliwość automatycznego **generowania kodu klienta** w wielu językach.
  
  ### Automatyczna dokumentacja
  
  Interaktywna dokumentacja i webowe interfejsy do eksploracji API. Z racji tego, że framework bazuje na OpenAPI, istnieje wiele opcji, z czego 2 są domyślnie dołączone.
  
  Registered: 2024-06-17 08:32
  - Last Modified: 2024-04-18 19:53
  - 10.9K bytes
  - Viewed (0)
 7. security/pkg/server/ca/node_auth.go

  		pods:        pods,
  		nodeIndex:      index,
  		trustedNodeAccounts: trustedNodeAccounts,
  	}
  }
  
  func (na *ClusterNodeAuthorizer) Close() {
  	na.pods.ShutdownHandlers()
  }
  
  func (na *ClusterNodeAuthorizer) HasSynced() bool {
  	return na.pods.HasSynced()
  }
  
  func (na *ClusterNodeAuthorizer) authenticateImpersonation(caller security.KubernetesInfo, requestedIdentityString string) error {
  Registered: 2024-06-14 15:00
  - Last Modified: 2024-02-28 16:41
  - 6.4K bytes
  - Viewed (0)
 8. pkg/scheduler/internal/cache/node_tree.go

  }
  
  // removeNode removes a node from the NodeTree.
  func (nt *nodeTree) removeNode(logger klog.Logger, n *v1.Node) error {
  	zone := utilnode.GetZoneKey(n)
  	if na, ok := nt.tree[zone]; ok {
  		for i, nodeName := range na {
  			if nodeName == n.Name {
  				nt.tree[zone] = append(na[:i], na[i+1:]...)
  				if len(nt.tree[zone]) == 0 {
  					nt.removeZone(zone)
  				}
  Registered: 2024-06-15 01:39
  - Last Modified: 2023-05-29 05:26
  - 4.5K bytes
  - Viewed (0)
 9. docs/pt/docs/tutorial/schema-extra-example.md

  E esse **JSON Schema** do modelo Pydantic está incluído no **OpenAPI** da sua API e, em seguida, é usado na UI da documentação.
  
  Registered: 2024-06-17 08:32
  - Last Modified: 2024-03-22 01:42
  - 6.1K bytes
  - Viewed (0)
 10. okhttp-idna-mapping-table/src/main/resources/okhttp3/internal/idna/IdnaMappingTable.txt

  0991..0992  ; disallowed               # NA  <reserved-0991>..<reserved-0992>
  0993..09A8  ; valid                 # 1.1 BENGALI LETTER O..BENGALI LETTER NA
  09A9     ; disallowed               # NA  <reserved-09A9>
  09AA..09B0  ; valid                 # 1.1 BENGALI LETTER PA..BENGALI LETTER RA
  09B1     ; disallowed               # NA  <reserved-09B1>
  Registered: 2024-06-16 04:42
  - Last Modified: 2024-02-10 11:25
  - 854.1K bytes
  - Viewed (0)
Back to top