Search Options

Results per page
Sort
Preferred Languages
Advance

Results 1 - 10 of 13 for Liao (0.21 sec)

 1. docs/vi/docs/index.md

  ---
  
  ## **Typer**, giao diện dòng lệnh của FastAPI
  
  <a href="https://typer.tiangolo.com" target="_blank"><img src="https://typer.tiangolo.com/img/logo-margin/logo-margin-vector.svg" style="width: 20%;"></a>
  
  Plain Text
  - Registered: 2024-04-21 07:19
  - Last Modified: 2024-04-18 23:58
  - 22K bytes
  - Viewed (0)
 2. src/main/resources/fess_indices/fess/it/protwords.txt

  Ciao
  mondo
  Plain Text
  - Registered: 2024-04-22 08:04
  - Last Modified: 2016-06-11 12:51
  - 18 bytes
  - Viewed (0)
 3. docs/vi/docs/tutorial/first-steps.md

  Một trong những:
  
  * `POST`
  * `GET`
  * `PUT`
  * `DELETE`
  
  ...và một trong những cái còn lại:
  
  * `OPTIONS`
  * `HEAD`
  * `PATCH`
  * `TRACE`
  
  Trong giao thức HTTP, bạn có thể giao tiếp trong mỗi đường dẫn sử dụng một (hoặc nhiều) trong các "phương thức này".
  
  ---
  
  Khi xây dựng các API, bạn thường sử dụng cụ thể các phương thức HTTP này để thực hiện một hành động cụ thể.
  
  Plain Text
  - Registered: 2024-04-21 07:19
  - Last Modified: 2023-09-02 15:44
  - 11.2K bytes
  - Viewed (0)
 4. docs/vi/docs/features.md

  ### Tự động hóa tài liệu
  
  
  Tài liệu tương tác API và web giao diện người dùng. Là một framework được dựa trên OpenAPI do đó có nhiều tùy chọn giao diện cho tài liệu API, 2 giao diện bên dưới là mặc định.
  
  * <a href="https://github.com/swagger-api/swagger-ui" class="external-link" target="_blank"><strong>Swagger UI</strong></a>, với giao diện khám phá, gọi và kiểm thử API trực tiếp từ trình duyệt.
  
  Plain Text
  - Registered: 2024-04-21 07:19
  - Last Modified: 2024-04-18 19:53
  - 11.6K bytes
  - Viewed (0)
 5. RELEASE.md

  Traynor, miqlas, Namrata-Ibm, Nathan Luehr, Nathan Van Doorn, Noa Ezra, Nolan
  Liu, Oleg Zabluda, opensourcemattress, Ouwen Huang, Paul Van Eck, peisong, Peng
  Yu, PinkySan, pks, powderluv, Qiao Hai-Jun, Qiao Longfei, Rajendra Arora, Ralph
  Tang, resec, Robin Richtsfeld, Rohan Varma, Ryohei Kuroki, SaintNazaire, Samuel
  He, Sandeep Dcunha, sandipmgiri, Sang Han, scott, Scott Mudge, Se-Won Kim, Simon
  Plain Text
  - Registered: 2024-04-16 12:39
  - Last Modified: 2024-04-03 20:27
  - 727.4K bytes
  - Viewed (8)
 6. okhttp-idna-mapping-table/src/main/resources/okhttp3/internal/idna/IdnaMappingTable.txt

  16F7F..16F87 ; valid                 # 12.0 MIAO VOWEL SIGN UOG..MIAO VOWEL SIGN UI
  16F88..16F8E ; disallowed               # NA  <reserved-16F88>..<reserved-16F8E>
  16F8F..16F9F ; valid                 # 6.1 MIAO TONE RIGHT..MIAO LETTER REFORMED TONE-8
  16FA0..16FDF ; disallowed               # NA  <reserved-16FA0>..<reserved-16FDF>
  Plain Text
  - Registered: 2024-04-19 11:42
  - Last Modified: 2024-02-10 11:25
  - 854.1K bytes
  - Viewed (2)
 7. src/main/resources/suggest_indices/_aws/suggest_analyzer.json

  Json
  - Registered: 2024-04-22 08:04
  - Last Modified: 2021-03-24 12:55
  - 57.4K bytes
  - Viewed (0)
 8. src/main/resources/suggest_indices/_cloud/suggest_analyzer.json

  Json
  - Registered: 2024-04-22 08:04
  - Last Modified: 2021-02-27 09:26
  - 57.4K bytes
  - Viewed (0)
 9. okhttp/src/main/resources/okhttp3/internal/publicsuffix/PublicSuffixDatabase.gz

  chonan.chiba.jp chosei.chiba.jp choshi.chiba.jp chowder.jp choyo.kumamoto.jp christiansburg.museum christmas chrome chtr.k12.ma.us chu.jp chungbuk.kr chungnam.kr chuo.chiba.jp chuo.fukuoka.jp chuo.osaka.jp chuo.tokyo.jp chuo.yamanashi.jp church ci ci.it ciao.jp ciencia.bo cieszyn.pl cim.br cincinnati.museum cinema.museum cipriani circle circus.museum cisco ciscofreak.com cistron.nl citadel citi citic city city.hu cityeats civilaviation.aero civilisation.museum civilization.museum civilwar.museum ck.ua...
  Others
  - Registered: 2024-04-19 11:42
  - Last Modified: 2023-12-20 23:27
  - 40.4K bytes
  - Viewed (0)
 10. src/main/resources/fess_indices/_aws/fess.json

  Json
  - Registered: 2024-04-22 08:04
  - Last Modified: 2021-03-23 12:38
  - 117.3K bytes
  - Viewed (0)
Back to top