Search Options

Results per page
Sort
Preferred Languages
Advance

Results 1 - 10 of 28 for Han (0.02 sec)

 1. docs/en/docs/tutorial/path-params-numeric-validations.md

  And you can also declare numeric validations:
  
  * `gt`: `g`reater `t`han
  * `ge`: `g`reater than or `e`qual
  * `lt`: `l`ess `t`han
  * `le`: `l`ess than or `e`qual
  
  !!! info
    `Query`, `Path`, and other classes you will see later are subclasses of a common `Param` class.
  
  Registered: 2024-06-17 08:32
  - Last Modified: 2024-06-01 21:05
  - 9K bytes
  - Viewed (0)
 2. docs/pt/docs/tutorial/path-params-numeric-validations.md

  E você também pode declarar validações numéricas:
  
  * `gt`: maior que (`g`reater `t`han)
  * `ge`: maior que ou igual (`g`reater than or `e`qual)
  * `lt`: menor que (`l`ess `t`han)
  * `le`: menor que ou igual (`l`ess than or `e`qual)
  
  !!! info "Informação"
  Registered: 2024-06-17 08:32
  - Last Modified: 2023-10-17 05:59
  - 5.6K bytes
  - Viewed (0)
 3. src/main/resources/fess_indices/fess/no/stopwords.txt

  # https://github.com/apache/lucene-solr/blob/master/lucene/analysis/common/src/resources/org/apache/lucene/analysis/snowball/norwegian_stop.txt
  og
  i
  jeg
  det
  at
  en
  et
  den
  til
  er
  som
  på
  de
  med
  han
  av
  ikke
  ikkje
  der
  så
  var
  meg
  seg
  men
  ett
  har
  om
  vi
  min
  mitt
  ha
  hadde
  hun
  nå
  over
  da
  ved
  fra
  du
  ut
  sin
  dem
  oss
  opp
  man
  kan
  Registered: 2024-06-12 13:08
  - Last Modified: 2023-11-27 12:59
  - 994 bytes
  - Viewed (0)
 4. docs/de/docs/tutorial/path-params-numeric-validations.md

  Und Sie können auch Validierungen für Zahlen deklarieren:
  
  * `gt`: `g`reater `t`han – größer als
  * `ge`: `g`reater than or `e`qual – größer oder gleich
  * `lt`: `l`ess `t`han – kleiner als
  * `le`: `l`ess than or `e`qual – kleiner oder gleich
  
  !!! info
  Registered: 2024-06-17 08:32
  - Last Modified: 2024-03-30 17:59
  - 10.2K bytes
  - Viewed (0)
 5. src/main/resources/fess_indices/fess/eu/stopwords.txt

  bere
  berori
  beroriek
  beste
  bezala
  da
  dago
  dira
  ditu
  du
  dute
  edo
  egin
  ere
  eta
  eurak
  ez
  gainera
  gu
  gutxi
  guzti
  haiei
  haiek
  haietan
  hainbeste
  hala
  han
  handik
  hango
  hara
  hari
  hark
  hartan
  hau
  hauei
  hauek
  hauetan
  hemen
  hemendik
  hemengo
  hi
  hona
  honek
  honela
  honetan
  honi
  hor
  hori
  horiei
  horiek
  horietan
  Registered: 2024-06-12 13:08
  - Last Modified: 2018-07-19 06:31
  - 709 bytes
  - Viewed (0)
 6. src/main/resources/fess_indices/fess/da/stopwords.txt

  # https://github.com/apache/lucene-solr/blob/master/lucene/analysis/common/src/resources/org/apache/lucene/analysis/snowball/danish_stop.txt
  og
  i
  jeg
  det
  at
  en
  den
  til
  er
  som
  på
  de
  med
  han
  af
  for
  ikke
  der
  var
  mig
  sig
  men
  et
  har
  om
  vi
  min
  havde
  ham
  hun
  nu
  over
  da
  fra
  du
  ud
  sin
  dem
  os
  op
  man
  hans
  hvor
  eller
  hvad
  skal
  Registered: 2024-06-12 13:08
  - Last Modified: 2023-11-27 12:59
  - 564 bytes
  - Viewed (0)
 7. src/main/resources/fess_indices/fess/sv/stopwords.txt

  # https://github.com/apache/lucene-solr/blob/master/lucene/analysis/common/src/resources/org/apache/lucene/analysis/snowball/swedish_stop.txt
  och
  det
  att
  i
  en
  jag
  hon
  som
  han
  på
  den
  med
  var
  sig
  för
  så
  till
  är
  men
  ett
  om
  hade
  de
  av
  icke
  mig
  du
  henne
  då
  sin
  nu
  har
  inte
  hans
  honom
  skulle
  hennes
  där
  min
  man
  ej
  vid
  kunde
  något
  Registered: 2024-06-12 13:08
  - Last Modified: 2023-11-27 12:59
  - 700 bytes
  - Viewed (0)
 8. docs/ko/docs/tutorial/path-params-numeric-validations.md

  그리고 숫자 검증 또한 선언할 수 있습니다:
  
  * `gt`: 크거나(`g`reater `t`han)
  * `ge`: 크거나 같은(`g`reater than or `e`qual)
  * `lt`: 작거나(`l`ess `t`han)
  * `le`: 작거나 같은(`l`ess than or `e`qual)
  
  !!! info "정보"
    `Query`, `Path`, 그리고 나중에게 보게될 것들은 (여러분이 사용할 필요가 없는) 공통 `Param` 클래스의 서브 클래스입니다.
  
  Registered: 2024-06-17 08:32
  - Last Modified: 2022-05-14 11:59
  - 5.6K bytes
  - Viewed (0)
 9. src/main/resources/fess_indices/fess/fi/stopwords.txt

  emme
  ette
  eivät
  minä
  minun
  minut
  minua
  minussa
  minusta
  minuun
  minulla
  minulta
  minulle
  sinä
  sinun
  sinut
  sinua
  sinussa
  sinusta
  sinuun
  sinulla
  sinulta
  sinulle
  hän
  hänen
  hänet
  häntä
  hänessä
  hänestä
  häneen
  hänellä
  häneltä
  hänelle
  me
  meidän
  meidät
  meitä
  meissä
  meistä
  meihin
  meillä
  meiltä
  meille
  te
  teidän
  teidät
  teitä
  Registered: 2024-06-12 13:08
  - Last Modified: 2023-11-27 12:59
  - 1.7K bytes
  - Viewed (0)
 10. docs/zh/docs/tutorial/path-params-numeric-validations.md

  ## 总结
  
  你能够以与 [查询参数和字符串校验](query-params-str-validations.md){.internal-link target=_blank} 相同的方式使用 `Query`、`Path`(以及其他你还没见过的类)声明元数据和字符串校验。
  
  而且你还可以声明数值校验:
  
  * `gt`:大于(`g`reater `t`han)
  * `ge`:大于等于(`g`reater than or `e`qual)
  * `lt`:小于(`l`ess `t`han)
  * `le`:小于等于(`l`ess than or `e`qual)
  
  !!! info
    `Query`、`Path` 以及你后面会看到的其他类继承自一个共同的 `Param` 类(不需要直接使用它)。
  
    而且它们都共享相同的所有你已看到并用于添加额外校验和元数据的参数。
  
  !!! note "技术细节"
  Registered: 2024-06-17 08:32
  - Last Modified: 2023-10-17 05:59
  - 6.3K bytes
  - Viewed (0)
Back to top