Search Options

Results per page
Sort
Preferred Languages
Advance

Results 1 - 10 of 20 for Cox (0.02 sec)

 1. src/cmd/go/testdata/vcstest/bzr/hello.txt

  handle bzr
  
  env BZR_EMAIL='Russ Cox <******@****.***>'
  env EMAIL='Russ Cox <******@****.***>'
  
  bzr init-repo .
  
  bzr init b
  cd b
  cp ../hello.go .
  bzr add hello.go
  bzr commit --commit-time='2017-09-21 21:20:12 -0400' -m 'hello world'
  bzr push ..
  cd ..
  rm b
  
  bzr log
  cmp stdout .bzr-log
  
  -- .bzr-log --
  ------------------------------------------------------------
  revno: 1
  committer: Russ Cox <******@****.***>
  Registered: 2024-06-12 16:32
  - Last Modified: 2023-09-15 15:22
  - 554 bytes
  - Viewed (0)
 2. docs/az/docs/fastapi-people.md

  </div>
  {% endif %}
  
  Bundan başqa bir neçə (yüzdən çox) əməkdaş var ki, onları <a href="https://github.com/tiangolo/fastapi/graphs/contributors" class="external-link" target="_blank">FastAPI GitHub Əməkdaşlar səhifəsində</a> görə bilərsiniz. 👷
  
  ## Ən çox rəy verənlər
  
  Bu istifadəçilər **ən çox rəy verənlər**dir.
  
  ### Tərcümələr üçün rəylər
  
  Registered: 2024-06-17 08:32
  - Last Modified: 2024-04-18 19:53
  - 6.9K bytes
  - Viewed (0)
 3. src/cmd/go/testdata/vcstest/hg/hgrepo1.txt

  hg branch v3
  unquote ''
  cp stdout dummy
  hg add dummy
  hg commit --user 'Russ Cox <******@****.***>' --date '2018-06-27T12:15:45-04:00' -m 'dummy'
  
  hg update v2.3.4
  hg branch v2.3.4
  unquote ''
  cp stdout dummy
  hg add dummy
  hg commit --user 'Russ Cox <******@****.***>' --date '2018-06-27T12:16:10-04:00' -m 'dummy'
  
  Registered: 2024-06-12 16:32
  - Last Modified: 2022-10-25 16:48
  - 4.3K bytes
  - Viewed (0)
 4. src/cmd/go/testdata/vcstest/hg/vgotest1.txt

  # 19
  hg update -C -r 18
  hg tag --user 'Russ Cox <******@****.***>' --date '2018-07-18T21:24:45-04:00' -m 'Removed tag v2.0.0' --remove v2.0.0
  
  # 20
  hg branch default
  hg update -C -r 1
  echo 'v2'
  cp stdout v2
  hg add v2
  hg commit --user 'Russ Cox <******@****.***>' --date '2018-07-18T21:25:08-04:00' -m 'v2.0.0'
  
  # 21
  Registered: 2024-06-12 16:32
  - Last Modified: 2022-10-25 16:48
  - 9.2K bytes
  - Viewed (0)
 5. docs/az/docs/index.md

  * `maximum_length` və ya `regex` kimi **doğrulama məhdudiyyətlərinin** necə təyin ediləcəyi.
  * Çox güclü və istifadəsi asan **<abbr title="components, resources, providers, services, injectables olaraq da bilinir">Dependency Injection</abbr>** sistemi.
  * Təhlükəsizlik və autentifikasiya, **JWT tokenləri** ilə **OAuth2** dəstəyi və **HTTP Basic** autentifikasiyası.
  Registered: 2024-06-17 08:32
  - Last Modified: 2024-04-29 05:18
  - 22.8K bytes
  - Viewed (0)
 6. src/cmd/go/testdata/vcstest/git/emptytest.txt

  handle git
  
  env GIT_AUTHOR_NAME='Russ Cox'
  env GIT_AUTHOR_EMAIL='******@****.***'
  env GIT_COMMITTER_NAME=$GIT_AUTHOR_NAME
  env GIT_COMMITTER_EMAIL=$GIT_AUTHOR_EMAIL
  
  git init
  
  at 2018-07-03T22:35:49-04:00
  git add go.mod
  git commit -m 'initial'
  git branch -m master
  
  git log --oneline
  cmp stdout .git-log
  
  -- .git-log --
  7bb9146 initial
  -- go.mod --
  Registered: 2024-06-12 16:32
  - Last Modified: 2022-10-25 15:36
  - 392 bytes
  - Viewed (0)
 7. src/cmd/go/testdata/vcstest/hg/custom-hg-hello.txt

  handle hg
  hg init
  
  hg add hello.go
  hg commit --user 'Russ Cox <******@****.***>' --date '2017-10-10T19:39:36-04:00' --message 'hello'
  
  hg log -r ':' --template '{node|short} {desc|strip|firstline}\n'
  cmp stdout .hg-log
  
  -- .hg-log --
  a8c8e7a40da9 hello
  -- hello.go --
  package main // import "vcs-test.golang.org/go/custom-hg-hello"
  
  func main() {
  	println("hello")
  Registered: 2024-06-12 16:32
  - Last Modified: 2022-10-25 13:00
  - 366 bytes
  - Viewed (0)
 8. src/cmd/go/testdata/vcstest/git/hello.txt

  handle git
  
  env GIT_AUTHOR_NAME=bwk
  env GIT_AUTHOR_EMAIL=bwk
  env GIT_COMMITTER_NAME='Russ Cox'
  env GIT_COMMITTER_EMAIL='******@****.***'
  
  git init
  
  at 2017-09-21T21:05:58-04:00
  git add hello.go
  git commit -a -m 'hello'
  git branch -m master
  
  git log --oneline --decorate=short
  cmp stdout .git-log
  
  -- .git-log --
  fc3a09f (HEAD -> master) hello
  -- hello.go --
  package main
  
  func main() {
  	println("hello, world")
  Registered: 2024-06-12 16:32
  - Last Modified: 2022-10-25 15:36
  - 412 bytes
  - Viewed (0)
 9. src/cmd/go/testdata/vcstest/git/modlegacy1-old.txt

  handle git
  
  env GIT_AUTHOR_NAME='Russ Cox'
  env GIT_AUTHOR_EMAIL='******@****.***'
  env GIT_COMMITTER_NAME=$GIT_AUTHOR_NAME
  env GIT_COMMITTER_EMAIL=$GIT_AUTHOR_EMAIL
  
  git init
  
  at 2018-04-25T10:59:24-04:00
  git add p1 p2
  git commit -m 'initial commit'
  git branch -m master
  
  git log --oneline --decorate=short
  cmp stdout .git-log
  
  -- .git-log --
  6b4ba8b (HEAD -> master) initial commit
  -- p1/p1.go --
  package p1
  
  Registered: 2024-06-12 16:32
  - Last Modified: 2022-10-25 15:36
  - 602 bytes
  - Viewed (0)
 10. src/cmd/go/testdata/vcstest/git/modlegacy1-new.txt

  handle git
  
  env GIT_AUTHOR_NAME='Russ Cox'
  env GIT_AUTHOR_EMAIL='******@****.***'
  env GIT_COMMITTER_NAME=$GIT_AUTHOR_NAME
  env GIT_COMMITTER_EMAIL=$GIT_AUTHOR_EMAIL
  
  git init
  
  at 2018-04-25T11:00:57-04:00
  git add go.mod new.go p1 p2
  git commit -m 'initial commit'
  git branch -m master
  
  git log --oneline --decorate=short
  cmp stdout .git-log
  
  -- .git-log --
  36cc50a (HEAD -> master) initial commit
  -- go.mod --
  Registered: 2024-06-12 16:32
  - Last Modified: 2022-10-25 15:36
  - 770 bytes
  - Viewed (0)
Back to top