Search Options

Results per page
Sort
Preferred Languages
Advance

Results 1 - 10 of 43 for ha (0.13 sec)

 1. src/main/webapp/js/admin/plugins/form-validator/lang/ca.js

  resposta a la seva pregunta de seguretat és incorrecte",badDate:"La data proporcionada no és vàlida",lengthBadStart:"La seva resposta s'ha d'incloure entre ",lengthBadEnd:" caràcters",lengthTooLongStart:"La seva resposta ha de ser menor a ",lengthTooShortStart:"La seva resposta ha de ser major a ",notConfirmed:"Els valors proporcionats no poden ser confirmats",badDomain:"Ha introduït un domini incorrecte",badUrl:"La URL proporcionada no és vàlida",badCustomVal:"Els valors proporcionats no són vàlids",andSpaces:"...
  JavaScript
  - Registered: 2024-02-26 08:04
  - Last Modified: 2018-01-01 05:12
  - 2.6K bytes
  - Viewed (0)
 2. src/main/resources/fess_indices/fess/ca/stopwords.txt

  qual
  quals
  quan
  quant 
  que
  què
  quelcom
  qui
  quin
  quina
  quines
  quins
  s'ha
  s'han
  sa
  semblant
  semblants
  ses
  seu 
  seus
  seva
  seva
  seves
  si
  sobre
  sobretot
  sóc
  solament
  sols
  son 
  són
  sons 
  sota
  sou
  t'ha
  t'han
  t'he
  ta
  tal
  també
  tampoc
  tan
  tant
  tanta
  tantes
  teu
  teus
  teva
  Plain Text
  - Registered: 2024-02-26 08:04
  - Last Modified: 2018-07-19 06:31
  - 1.3K bytes
  - Viewed (0)
 3. src/main/webapp/js/admin/plugins/form-validator/lang/es.js

  quire("jquery")):b(a.jQuery)}(this,function(a){!function(a,b){"use strict";a.formUtils.registerLoadedModule("lang/es"),a(b).bind("validatorsLoaded",function(){a.formUtils.LANG={errorTitle:"El formulario no se ha podido enviar!",requiredField:"Este campo es obligatorio",requiredFields:"No ha contestado todos los campos requeridos",badTime:"La hora proporcionada no es válida",badEmail:"La dirección de e-mail no es válida",badTelephone:"El número de teléfono proporcionado no es válido",badSecurityAnswer:"La...
  JavaScript
  - Registered: 2024-02-26 08:04
  - Last Modified: 2018-01-01 05:12
  - 3K bytes
  - Viewed (0)
 4. api/go1.5.txt

  pkg debug/elf, const R_PPC64_ADDR16 R_PPC64
  pkg debug/elf, const R_PPC64_ADDR16_DS = 56
  pkg debug/elf, const R_PPC64_ADDR16_DS R_PPC64
  pkg debug/elf, const R_PPC64_ADDR16_HA = 6
  pkg debug/elf, const R_PPC64_ADDR16_HA R_PPC64
  pkg debug/elf, const R_PPC64_ADDR16_HI = 5
  pkg debug/elf, const R_PPC64_ADDR16_HI R_PPC64
  pkg debug/elf, const R_PPC64_ADDR16_HIGHER = 39
  pkg debug/elf, const R_PPC64_ADDR16_HIGHER R_PPC64
  Plain Text
  - Registered: 2024-02-27 11:13
  - Last Modified: 2015-07-30 21:14
  - 46.6K bytes
  - Viewed (0)
 5. android/guava/src/com/google/common/util/concurrent/FakeTimeLimiter.java

   public <T> T newProxy(
     T target, Class<T> interfaceType, long timeoutDuration, TimeUnit timeoutUnit) {
    checkNotNull(target);
    checkNotNull(interfaceType);
    checkNotNull(timeoutUnit);
    return target; // ha ha
   }
  
   @CanIgnoreReturnValue // TODO(kak): consider removing this
   @Override
   @ParametricNullness
   public <T extends @Nullable Object> T callWithTimeout(
  Java
  - Registered: 2024-02-23 12:43
  - Last Modified: 2023-12-14 20:35
  - 3.5K bytes
  - Viewed (0)
 6. docs/hu/docs/index.md

  * <a href="https://jinja.palletsprojects.com" target="_blank"><code>jinja2</code></a> - Követelmény ha az alap template konfigurációt akarod használni.
  Plain Text
  - Registered: 2024-02-25 07:19
  - Last Modified: 2024-01-09 15:16
  - 20.2K bytes
  - Viewed (0)
 7. src/main/resources/fess_indices/fess/pt-br/stopwords.txt

  desta
  deste
  dispoe
  dispoem
  diversa
  diversas
  diversos
  do
  dos
  durante
  e
  ela
  elas
  ele
  eles
  em
  entao
  entre
  essa
  essas
  esse
  esses
  esta
  estas
  este
  estes
  ha
  isso
  isto
  logo
  mais
  mas
  mediante
  menos
  mesma
  mesmas
  mesmo
  mesmos
  na
  nas
  nao
  nas
  nem
  nesse
  neste
  nos
  o
  os
  ou
  outra
  outras
  outro
  outros
  pelas
  Plain Text
  - Registered: 2024-02-26 08:04
  - Last Modified: 2018-07-19 06:31
  - 820 bytes
  - Viewed (0)
 8. src/main/resources/fess_indices/fess/sv/stopwords.txt

  nu
  har
  inte
  hans
  honom
  skulle
  hennes
  där
  min
  man
  ej
  vid
  kunde
  något
  från
  ut
  när
  efter
  upp
  vi
  dem
  vara
  vad
  över
  än
  dig
  kan
  sina
  här
  ha
  mot
  alla
  under
  någon
  eller
  allt
  mycket
  sedan
  ju
  denna
  själv
  detta
  åt
  utan
  varit
  hur
  ingen
  mitt
  ni
  bli
  blev
  oss
  din
  dessa
  några
  deras
  blir
  Plain Text
  - Registered: 2024-02-26 08:04
  - Last Modified: 2023-11-27 12:59
  - 700 bytes
  - Viewed (0)
 9. src/main/resources/fess_indices/fess/it/stopwords.txt

  quale
  quanto
  quanti
  quanta
  quante
  quello
  quelli
  quella
  quelle
  questo
  questi
  questa
  queste
  si
  tutto
  tutti
  a
  c
  e
  i
  l
  o
  ho
  hai
  ha
  abbiamo
  avete
  hanno
  abbia
  abbiate
  abbiano
  avrò
  avrai
  avrà
  avremo
  avrete
  avranno
  avrei
  avresti
  avrebbe
  avremmo
  avreste
  avrebbero
  avevo
  avevi
  Plain Text
  - Registered: 2024-02-26 08:04
  - Last Modified: 2023-11-27 12:59
  - 1.8K bytes
  - Viewed (0)
 10. src/main/resources/fess_indices/fess/no/stopwords.txt

  og
  i
  jeg
  det
  at
  en
  et
  den
  til
  er
  som
  på
  de
  med
  han
  av
  ikke
  ikkje
  der
  så
  var
  meg
  seg
  men
  ett
  har
  om
  vi
  min
  mitt
  ha
  hadde
  hun
  nå
  over
  da
  ved
  fra
  du
  ut
  sin
  dem
  oss
  opp
  man
  kan
  hans
  hvor
  eller
  hva
  skal
  selv
  sjøl
  her
  alle
  vil
  bli
  ble
  blei
  blitt
  Plain Text
  - Registered: 2024-02-26 08:04
  - Last Modified: 2023-11-27 12:59
  - 994 bytes
  - Viewed (0)
Back to top