Search Options

Results per page
Sort
Preferred Languages
Advance

Results 1 - 4 of 4 for Rivtin (0.19 sec)

 1. src/main/resources/fess_indices/fess/lv/stopwords.txt

  droši
  diemžēl
  nebūt
  ik
  it
  taču
  nu
  pat
  tiklab
  iekšpus
  nedz
  tik
  nevis
  turpretim
  jeb
  iekam
  iekām
  iekāms
  kolīdz
  līdzko
  tiklīdz
  jebšu
  tālab
  tāpēc
  nekā
  itin
  jā
  jau
  jel
  nē
  nezin
  tad
  tikai
  vis
  tak
  iekams
  vien
  # modal verbs
  būt 
  biju 
  biji
  bija
  bijām
  bijāt
  esmu
  esi
  esam
  esat 
  būšu   
  būsi
  Plain Text
  - Registered: 2023-12-04 08:04
  - Last Modified: 2018-07-19 06:31
  - 1.2K bytes
  - Viewed (0)
 2. okhttp/src/jvmTest/resources/okhttp3/internal/publicsuffix/public_suffix_list.dat

  c.la
  
  // certmgr.org : https://certmgr.org
  // Submitted by B. Blechschmidt <******@****.***>
  certmgr.org
  
  // Cityhost LLC : https://cityhost.ua
  // Submitted by Maksym Rivtin <******@****.***>
  cx.ua
  
  // Civilized Discourse Construction Kit, Inc. : https://www.discourse.org/
  // Submitted by Rishabh Nambiar & Michael Brown <******@****.***>
  discourse.group
  Plain Text
  - Registered: 2023-12-01 11:42
  - Last Modified: 2023-04-22 14:54
  - 240.3K bytes
  - Viewed (4)
 3. src/main/resources/fess_indices/_aws/fess.json

  Particles", "ar", "diezin", "droši", "diemžēl", "nebūt", "ik", "it", "taču", "nu", "pat", "tiklab", "iekšpus", "nedz", "tik", "nevis", "turpretim", "jeb", "iekam", "iekām", "iekāms", "kolīdz", "līdzko", "tiklīdz", "jebšu", "tālab", "tāpēc", "nekā", "itin", "jā", "jau", "jel", "nē", "nezin", "tad", "tikai", "vis", "tak", "iekams", "vien", "# modal verbs", "būt ", "biju ", "biji", "bija", "bijām", "bijāt", "esmu", "esi", "esam", "esat ", "būšu   ", "būsi", "būs", "būsim", "būsiet", "tikt", "tiku",...
  Json
  - Registered: 2023-12-04 08:04
  - Last Modified: 2021-03-23 12:38
  - 117.3K bytes
  - Viewed (0)
 4. src/main/resources/fess_indices/_cloud/fess.json

  Particles", "ar", "diezin", "droši", "diemžēl", "nebūt", "ik", "it", "taču", "nu", "pat", "tiklab", "iekšpus", "nedz", "tik", "nevis", "turpretim", "jeb", "iekam", "iekām", "iekāms", "kolīdz", "līdzko", "tiklīdz", "jebšu", "tālab", "tāpēc", "nekā", "itin", "jā", "jau", "jel", "nē", "nezin", "tad", "tikai", "vis", "tak", "iekams", "vien", "# modal verbs", "būt ", "biju ", "biji", "bija", "bijām", "bijāt", "esmu", "esi", "esam", "esat ", "būšu   ", "būsi", "būs", "būsim", "būsiet", "tikt", "tiku",...
  Json
  - Registered: 2023-12-04 08:04
  - Last Modified: 2021-02-27 09:26
  - 117.3K bytes
  - Viewed (0)
Back to top