Search Options

Results per page
Sort
Preferred Languages
Advance

Results 1 - 10 of 27 for Maroli (0.1 sec)

 1. src/cmd/internal/obj/x86/aenum.go

  	ARDPID
  	ARDPKRU
  	ARDPMC
  	ARDRANDL
  	ARDRANDQ
  	ARDRANDW
  	ARDSEEDL
  	ARDSEEDQ
  	ARDSEEDW
  	ARDTSC
  	ARDTSCP
  	AREP
  	AREPN
  	ARETFL
  	ARETFQ
  	ARETFW
  	AROLB
  	AROLL
  	AROLQ
  	AROLW
  	ARORB
  	ARORL
  	ARORQ
  	ARORW
  	ARORXL
  	ARORXQ
  	AROUNDPD
  	AROUNDPS
  	AROUNDSD
  	AROUNDSS
  	ARSM
  	ARSQRTPS
  	ARSQRTSS
  	ASAHF
  	ASALB
  	ASALL
  	ASALQ
  Registered: 2024-06-12 16:32
  - Last Modified: 2023-04-11 18:32
  - 16.3K bytes
  - Viewed (0)
 2. docs/tr/docs/history-design-future.md

  İşte o geçmişin bir kısmı.
  
  ## Alternatifler
  
  Bir süredir karmaşık gereksinimlere sahip API'lar oluşturuyor (Makine Öğrenimi, dağıtık sistemler, asenkron işler, NoSQL veritabanları vb.) ve farklı geliştirici ekiplerini yönetiyorum.
  
  Bu süreçte birçok alternatifi araştırmak, test etmek ve kullanmak zorunda kaldım.
  
  **FastAPI**'ın geçmişi, büyük ölçüde önceden geliştirilen araçların geçmişini kapsıyor.
  
  Registered: 2024-06-17 08:32
  - Last Modified: 2024-03-22 01:42
  - 4.7K bytes
  - Viewed (0)
 3. src/cmp/cmp_test.go

  	type Order struct {
  		Product string
  		Customer string
  		Price  float64
  	}
  	orders := []Order{
  		{"foo", "alice", 1.00},
  		{"bar", "bob", 3.00},
  		{"baz", "carol", 4.00},
  		{"foo", "alice", 2.00},
  		{"bar", "carol", 1.00},
  		{"foo", "bob", 4.00},
  	}
  	// Sort by customer first, product second, and last by higher price
  	slices.SortFunc(orders, func(a, b Order) int {
  		return cmp.Or(
  Registered: 2024-06-12 16:32
  - Last Modified: 2024-04-04 23:39
  - 3.9K bytes
  - Viewed (0)
 4. src/cmd/internal/obj/riscv/cpu.go

  	AORN
  	AXNOR
  	ACLZ
  	ACLZW
  	ACTZ
  	ACTZW
  	ACPOP
  	ACPOPW
  	AMAX
  	AMAXU
  	AMIN
  	AMINU
  	ASEXTB
  	ASEXTH
  	AZEXTH
  
  	// 1.3: Bitwise Rotation (Zbb)
  	AROL
  	AROLW
  	AROR
  	ARORI
  	ARORIW
  	ARORW
  	AORCB
  	AREV8
  
  	// 1.5: Single-bit Instructions (Zbs)
  	ABCLR
  	ABCLRI
  	ABEXT
  	ABEXTI
  	ABINV
  	ABINVI
  	ABSET
  	ABSETI
  
  Registered: 2024-06-12 16:32
  - Last Modified: 2024-03-20 14:19
  - 13.1K bytes
  - Viewed (0)
 5. docs/tr/docs/how-to/index.md

  # Nasıl Yapılır - Tarifler
  
  Burada çeşitli konular hakkında farklı tarifler veya "nasıl yapılır" kılavuzları yer alıyor.
  
  Bu fikirlerin büyük bir kısmı aşağı yukarı **bağımsız** olacaktır, çoğu durumda bunları sadece **projenize** hitap ediyorsa incelemelisiniz.
  
  Projeniz için ilginç ve yararlı görünen bir şey varsa devam edin ve inceleyin, aksi halde bunları atlayabilirsiniz.
  
  !!! tip "İpucu"
  
  Registered: 2024-06-17 08:32
  - Last Modified: 2024-01-25 14:56
  - 625 bytes
  - Viewed (0)
 6. src/cmd/internal/obj/riscv/inst.go

  	case AREMW:
  		return &inst{0x3b, 0x6, 0x0, 32, 0x1}
  	case AREV8:
  		return &inst{0x13, 0x5, 0x18, 1720, 0x35}
  	case AROL:
  		return &inst{0x33, 0x1, 0x0, 1536, 0x30}
  	case AROLW:
  		return &inst{0x3b, 0x1, 0x0, 1536, 0x30}
  	case AROR:
  		return &inst{0x33, 0x5, 0x0, 1536, 0x30}
  	case ARORI:
  		return &inst{0x13, 0x5, 0x0, 1536, 0x30}
  	case ARORIW:
  		return &inst{0x1b, 0x5, 0x0, 1536, 0x30}
  	case ARORW:
  Registered: 2024-06-12 16:32
  - Last Modified: 2024-03-20 14:19
  - 13.9K bytes
  - Viewed (0)
 7. src/cmd/internal/obj/riscv/obj.go

  			AREM, AREMU, AREMW, AREMUW,
  			AADDUW, ASH1ADD, ASH1ADDUW, ASH2ADD, ASH2ADDUW, ASH3ADD, ASH3ADDUW, ASLLIUW,
  			AANDN, AORN, AXNOR, AMAX, AMAXU, AMIN, AMINU, AROL, AROLW, AROR, ARORW, ARORI, ARORIW,
  			ABCLR, ABCLRI, ABEXT, ABEXTI, ABINV, ABINVI, ABSET, ABSETI:
  			p.Reg = p.To.Reg
  		}
  	}
  
  	// Rewrite instructions with constant operands to refer to the immediate
  	// form of the instruction.
  Registered: 2024-06-12 16:32
  - Last Modified: 2024-04-07 03:32
  - 77K bytes
  - Viewed (0)
 8. docs/tr/docs/deployment/index.md

  ## Deployment Stratejileri
  
  Kullanım durumunuza ve kullandığınız araçlara bağlı olarak bir kaç farklı yol izleyebilirsiniz.
  
  Bir dizi araç kombinasyonunu kullanarak kendiniz **bir sunucu yayınlayabilirsiniz**, yayınlama sürecinin bir kısmını sizin için gerçekleştiren bir **bulut hizmeti** veya diğer olası seçenekleri kullanabilirsiniz.
  Registered: 2024-06-17 08:32
  - Last Modified: 2024-05-23 22:46
  - 1.4K bytes
  - Viewed (0)
 9. src/main/webapp/js/admin/plugins/form-validator/lang/ro.js

  incorectă",badCustomVal:"Valoarea introdusă este incorectă",andSpaces:" şi spaţierea",badInt:"Numărul introdus este incorect",badSecurityNumber:"Numărul de asigurare introdus este incorect",badUKVatAnswer:"Numărul CIF introdus este incorect",badStrength:"Parola Dvs nu este suficient de sigură",badNumberOfSelectedOptionsStart:"Trebuie să alegi măcar ",badNumberOfSelectedOptionsEnd:" răspunsuri",badAlphaNumeric:"Valoarea introdusă trebuie să con însă doar caractere alfanumerice ",badAlphaNumericExtra:" și...
  Registered: 2024-06-12 13:08
  - Last Modified: 2018-01-01 05:12
  - 2.5K bytes
  - Viewed (0)
 10. docs/tr/docs/tutorial/static-files.md

  `directory="static"` ifadesi, statik dosyalarınızı içeren dizinin adını belirtir.
  
  `name="static"` ifadesi, alt uygulamanın **FastAPI** tarafından kullanılacak ismini belirtir.
  
  Bu parametrelerin hepsi "`static`"den farklı olabilir, bunları kendi uygulamanızın ihtiyaçlarına göre belirleyebilirsiniz.
  
  ## Daha Fazla Bilgi
  
  Registered: 2024-06-17 08:32
  - Last Modified: 2024-05-20 23:57
  - 1.8K bytes
  - Viewed (0)
Back to top