Search Options

Results per page
Sort
Preferred Languages
Advance

Results 1 - 10 of 21 for Inden (0.22 sec)

 1. runtime/doc/vim-tr.1

  Ek bilgi i�in: ":help tag\-commands".
  .TP
  \-q [hatadosyas�]
  H�zl� d�zelt kipinde ba�lat
  [hatadosyas�] okunur ve ilk hata g�r�nt�lenir.
  E�er [hatadosyas�] sa�lanmazsa, dosya ad� 'errorfile' se�ene�inden al�n�r
  (�ntan�ml� olarak Amiga i�in "AztecC.Err", di�er sistemlerde "errors.err").
  Sonraki hatalara ":cn" komutu ile ge�ilebilir.
  Ek bilgi i�in: ":help quickfix".
  .PP
  .B Vim
  Plain Text
  - Registered: 2021-01-18 09:55
  - Last Modified: 2020-07-26 15:00
  - 15.2K bytes
  - Viewed (0)
 2. gui/default/assets/lang/lang-da.json

    "The following items could not be synchronized.": "Følgende...
  Json
  - Registered: 2021-01-20 01:19
  - Last Modified: 2020-06-10 05:45
  - 34.8K bytes
  - Viewed (0)
 3. runtime/doc/vim-da.UTF-8.1

  .TP
  \-s
  Stille tilstand. Kun når der startes som "Ex" eller
  når "\-e"-tilvalget blev givet inden "\-s"-tilvalget.
  .TP
  \-s {scriptind}
  Script-filen {scriptind} læses.
  Tegnene i filen fortolkes som havde du skrevet dem.
  Det samme kan gøres med kommandoen ":source! {scriptind}".
  Hvis slutningen af filen nås inden editoren afslutter,
  så læses yderligere tegn fra tastaturet.
  .TP
  \-T {terminal}
  Fortæller
  .B Vim
  Plain Text
  - Registered: 2021-01-18 09:55
  - Last Modified: 2020-07-26 15:00
  - 15.2K bytes
  - Viewed (0)
 4. runtime/doc/vim-da.1

  .TP
  \-s
  Stille tilstand. Kun n�r der startes som "Ex" eller
  n�r "\-e"-tilvalget blev givet inden "\-s"-tilvalget.
  .TP
  \-s {scriptind}
  Script-filen {scriptind} l�ses.
  Tegnene i filen fortolkes som havde du skrevet dem.
  Det samme kan g�res med kommandoen ":source! {scriptind}".
  Hvis slutningen af filen n�s inden editoren afslutter,
  s� l�ses yderligere tegn fra tastaturet.
  .TP
  \-T {terminal}
  Fort�ller
  .B Vim
  Plain Text
  - Registered: 2021-01-18 09:55
  - Last Modified: 2020-07-26 15:00
  - 14.9K bytes
  - Viewed (0)
 5. nsis/lang/danish.nsi

  #LangString str_msg_vim_running  ${LANG_DANISH}   "Vim kører stadig på dit system.$\r$\nLuk venligst alle instanser af Vim inden du fortsætter."
  
  #LangString str_msg_register_ole ${LANG_DANISH}   "Forsøger at registrere Vim med OLE. Der er ingen meddelelse til at indikere om det virker eller ej."
  
  Plain Text
  - Registered: 2021-01-18 09:55
  - Last Modified: 2019-02-17 20:18
  - 10.2K bytes
  - Viewed (0)
 6. lighthouse-core/lib/i18n/locales/da.json

   },
   "lighthouse-core/audits/dobetterweb/external-anchors-use-rel-noopener.js | failureTitle": {
    "message": "Links til destinationer af anden oprindelse er ikke sikre"
   },
   "lighthouse-core/audits/dobetterweb/external-anchors-use-rel-noopener.js | title": {
    "message": "Links til destinationer af anden oprindelse er sikre"
   },
   "lighthouse-core/audits/dobetterweb/external-anchors-use-rel-noopener.js | warning": {
  Json
  - Registered: 2021-01-21 03:45
  - Last Modified: 2021-01-12 23:36
  - 152.2K bytes
  - Viewed (0)
 7. runtime/lang/menu_da.utf-8.vim

  menut &Redo<Tab>^R	Omgør<Tab>^R
  menut Rep&eat<Tab>\.	Gentag<Tab>\.
  " -SEP1-
  menut Cu&t<Tab>"+x	Klip<Tab>"+x
  menut &Copy<Tab>"+y	Kopiér<Tab>"+y
  menut &Paste<Tab>"+gP	Indsæt<Tab>"+gP
  menut Put\ &Before<Tab>[p	Indsæt\ inden\ (put)<Tab>[p
  menut Put\ &After<Tab>]p	Indsæt\ efter\ (put)<Tab>]p
  menut &Delete<Tab>x	Slet<Tab>x
  menut &Select\ all<Tab>ggVG	Markér\ alt<Tab>ggVG
  " -SEP2-
  menut &Find\.\.\.	Find\.\.\.
  Plain Text
  - Registered: 2021-01-04 09:55
  - Last Modified: 2020-04-23 21:54
  - 16.8K bytes
  - Viewed (0)
 8. i18n/tr_TR.md

  > 2. Kapalı günlerde çalışma düzenlenirse ve telafi günleri düzenlenemezse, normal ücretlerin yüzde 200'ünden daha az ödeme yapmamak; veya
  > 3. Resmi tatillerde çalışma düzenlenirse normal ücretlerin yüzde 300'ünden azını ödememek.
  
  #### 12. Kısım: 90. Fıkra:
  Plain Text
  - Registered: 2021-01-21 08:11
  - Last Modified: 2019-04-24 19:30
  - 7.6K bytes
  - Viewed (0)
 9. runtime/doc/vimdiff-da.UTF-8.1

  starter
  .B Vim
  på to (eller tre eller fire) filer.
  Hver fil får sit eget vindue.
  Forskellene mellem filerne fremhæves.
  Det er en fin måde til at inspicere ændringer og til at flytte ændringer fra
  en version til en anden version af den samme fil.
  .PP
  Se vim(1) for detaljer om selve Vim.
  .PP
  Når den startes som
  .B gvimdiff
  , så starter den GUI'en, hvis den er tilgængelig.
  .PP
  Plain Text
  - Registered: 2021-01-18 09:55
  - Last Modified: 2018-07-15 18:20
  - 1.4K bytes
  - Viewed (0)
 10. runtime/doc/vimdiff-da.1

  starter
  .B Vim
  p� to (eller tre eller fire) filer.
  Hver fil f�r sit eget vindue.
  Forskellene mellem filerne fremh�ves.
  Det er en fin m�de til at inspicere �ndringer og til at flytte �ndringer fra
  en version til en anden version af den samme fil.
  .PP
  Se vim(1) for detaljer om selve Vim.
  .PP
  N�r den startes som
  .B gvimdiff
  , s� starter den GUI'en, hvis den er tilg�ngelig.
  .PP
  Plain Text
  - Registered: 2021-01-18 09:55
  - Last Modified: 2018-07-15 18:20
  - 1.3K bytes
  - Viewed (0)
Back to top