Search Options

Results per page
Sort
Preferred Languages
Advance

Results 1 - 9 of 9 for Inden (0.19 sec)

 1. runtime/doc/vim-tr.1

  Ek bilgi i�in: ":help tag\-commands".
  .TP
  \-q [hatadosyas�]
  H�zl� d�zelt kipinde ba�lat
  [hatadosyas�] okunur ve ilk hata g�r�nt�lenir.
  E�er [hatadosyas�] sa�lanmazsa, dosya ad� 'errorfile' se�ene�inden al�n�r
  (�ntan�ml� olarak Amiga i�in "AztecC.Err", di�er sistemlerde "errors.err").
  Sonraki hatalara ":cn" komutu ile ge�ilebilir.
  Ek bilgi i�in: ":help quickfix".
  .PP
  .B Vim
  Plain Text
  - Registered: 2020-10-26 09:55
  - Last Modified: 2020-07-26 15:00
  - 15.2K bytes
  - Viewed (0)
 2. gui/default/assets/lang/lang-da.json

    "The following items could not be synchronized.": "Følgende...
  Json
  - Registered: 2020-10-21 01:19
  - Last Modified: 2020-06-10 05:45
  - 34.8K bytes
  - Viewed (0)
 3. runtime/doc/vim-da.1

  .TP
  \-s
  Stille tilstand. Kun n�r der startes som "Ex" eller
  n�r "\-e"-tilvalget blev givet inden "\-s"-tilvalget.
  .TP
  \-s {scriptind}
  Script-filen {scriptind} l�ses.
  Tegnene i filen fortolkes som havde du skrevet dem.
  Det samme kan g�res med kommandoen ":source! {scriptind}".
  Hvis slutningen af filen n�s inden editoren afslutter,
  s� l�ses yderligere tegn fra tastaturet.
  .TP
  \-T {terminal}
  Fort�ller
  .B Vim
  Plain Text
  - Registered: 2020-10-26 09:55
  - Last Modified: 2020-07-26 15:00
  - 14.9K bytes
  - Viewed (0)
 4. runtime/doc/vim-da.UTF-8.1

  .TP
  \-s
  Stille tilstand. Kun når der startes som "Ex" eller
  når "\-e"-tilvalget blev givet inden "\-s"-tilvalget.
  .TP
  \-s {scriptind}
  Script-filen {scriptind} læses.
  Tegnene i filen fortolkes som havde du skrevet dem.
  Det samme kan gøres med kommandoen ":source! {scriptind}".
  Hvis slutningen af filen nås inden editoren afslutter,
  så læses yderligere tegn fra tastaturet.
  .TP
  \-T {terminal}
  Fortæller
  .B Vim
  Plain Text
  - Registered: 2020-10-26 09:55
  - Last Modified: 2020-07-26 15:00
  - 15.2K bytes
  - Viewed (0)
 5. nsis/lang/danish.nsi

  #LangString str_msg_vim_running  ${LANG_DANISH}   "Vim kører stadig på dit system.$\r$\nLuk venligst alle instanser af Vim inden du fortsætter."
  
  #LangString str_msg_register_ole ${LANG_DANISH}   "Forsøger at registrere Vim med OLE. Der er ingen meddelelse til at indikere om det virker eller ej."
  
  Plain Text
  - Registered: 2020-10-26 09:55
  - Last Modified: 2019-02-17 20:18
  - 10.2K bytes
  - Viewed (0)
 6. lighthouse-core/lib/i18n/locales/da.json

    "message": "Overvej at udskyde indlæsningen af skjulte billeder og billeder, der ikke er på skærmen, til efter alle kritiske ressourcer er blevet indlæst for at reducere den tid, der går, inden siden bliver interaktiv. [Få flere oplysninger](https://web.dev/offscreen-images/)."
   },
   "lighthouse-core/audits/byte-efficiency/offscreen-images.js | title": {
    "message": "Udskyd billeder, der ikke er på skærmen"
   },
  Json
  - Registered: 2020-10-22 03:45
  - Last Modified: 2020-09-29 22:54
  - 141.6K bytes
  - Viewed (0)
 7. runtime/lang/menu_da.utf-8.vim

  menut &Redo<Tab>^R	Omgør<Tab>^R
  menut Rep&eat<Tab>\.	Gentag<Tab>\.
  " -SEP1-
  menut Cu&t<Tab>"+x	Klip<Tab>"+x
  menut &Copy<Tab>"+y	Kopiér<Tab>"+y
  menut &Paste<Tab>"+gP	Indsæt<Tab>"+gP
  menut Put\ &Before<Tab>[p	Indsæt\ inden\ (put)<Tab>[p
  menut Put\ &After<Tab>]p	Indsæt\ efter\ (put)<Tab>]p
  menut &Delete<Tab>x	Slet<Tab>x
  menut &Select\ all<Tab>ggVG	Markér\ alt<Tab>ggVG
  " -SEP2-
  menut &Find\.\.\.	Find\.\.\.
  Plain Text
  - Registered: 2020-10-26 09:55
  - Last Modified: 2020-04-23 21:54
  - 16.8K bytes
  - Viewed (0)
 8. src/qt/locale/bitcoin_da.ts

      <translation>Disse er dine Bitcoin-adresser til afsendelse af betalinger. Tjek altid beløb og modtagelsesadresse, inden du sender bitcoins.</translation>
    </message>
    <message>
      <source>These are your Bitcoin addresses for receiving payments. Use the 'Create new receiving address' button in the receive tab to create new addresses.</source>
  Plain Text
  - Registered: 2020-09-22 01:31
  - Last Modified: 2020-04-01 10:49
  - 150K bytes
  - Viewed (0)
 9. runtime/spell/es/es_MX.diff

  !...
  Others
  - Registered: 2020-09-07 09:55
  - Last Modified: 2005-09-29 18:26
  - 164.2K bytes
  - Viewed (0)
Back to top