Search Options

Results per page
Sort
Preferred Languages
Advance

Results 1 - 1 of 1 for Heckman (0.63 sec)

 1. i18n/se_SE.md

  996.ICU
  ===
  
  ## Vad är "996"?
  996 arbetar, ICU väntar.
  
  Ett "996" arbetsschema hänvisar till ett inofficiellt arbetsschema (09.00 - 21.00, 6 dagar i veckan) som har blivit mer populär.
  Att betjäna ett företag som uppmuntrar "996" arbetsschema innebär vanligtvis arbete i minst 60 timmar i veckan.
  
  Citat från [Folkrepubliken Kina Arbetsrätt](http://www.china.org.cn/living_in_china/abc/2009-07/15/content_18140508.htm)
  
  **Artikel 36**:
  Plain Text
  - Registered: 2022-09-29 08:11
  - Last Modified: 2019-03-29 11:49
  - 2.9K bytes
  - Viewed (0)
Back to top