Search Options

Results per page
Sort
Preferred Languages
Advance

Results 1 - 10 of 107 for Haase (0.24 sec)

 1. TODO/timing-is-everything.md

  > * 原文地址:[Timing is Everything](https://medium.com/google-developers/timing-is-everything-8218b8df5485#.tlp6t4pxv)
  * 原文作者:[Chet Haase](https://medium.com/@chethaase)
  * 译文出自:[掘金翻译计划](https://github.com/xitu/gold-miner)
  * 译者:[Siegen](https://github.com/siegeout)
  * 校对者:[Nicolas(Yifei) Li](https://github.com/yifili09) ,[zale](https://github.com/zhangliukun)
  
  ## 用定制的非线性定时曲线改善你的动画
  
  
  Plain Text
  - Registered: 2023-03-09 14:49
  - Last Modified: 2016-11-13 05:21
  - 8K bytes
  - Viewed (0)
 2. TODO/https-medium-com-alexstyl-animating-the-toolbar.md

  
  幸运的是,我记得在一个 Android 开发者视频里见过类似的东西。在名为 [DevBytes: Custom Activity Animations](https://www.youtube.com/watch?v=CPxkoe2MraA) 的视频里 Cheet Haase 展示了在 activity 开始或是结束的时候如何覆写系统的动画。最后一点,这点也很重要,我们可以对这个Transition 进一步的修饰让它进行的更快,在 Transition 一开始的时候就显示出键盘。实现这个的简单方式是在应用的 Manifest 文件里声明正确的 windowSoftInputMode。通过这种方式,当第二个 activity 开始的时候键盘就变得可见了。
  
  ### 最终的结果
  
  
  
  综上所述,下面的结果被实现了。
  Plain Text
  - Registered: 2023-03-16 14:49
  - Last Modified: 2016-11-02 09:20
  - 5.9K bytes
  - Viewed (0)
 3. TODO/recyclerview-prefetch.md

  > * 原文地址:[RecyclerView Prefetch](https://medium.com/google-developers/recyclerview-prefetch-c2f269075710#.b1or0k6l3)
  * 原文作者:[Chet Haase](https://medium.com/@chethaase)
  * 译文出自:[掘金翻译计划](https://github.com/xitu/gold-miner)
  * 译者:[tanglie1993](https://github.com/tanglie1993)
  * 校对者:[skyar2009](https://github.com/skyar2009), [Zhiw](https://github.com/Zhiw)
  
  
  # RecyclerView 数据预取
  
  ## 更快处理任务,使滚动和滑动更流畅
  
  Plain Text
  - Registered: 2023-03-16 14:49
  - Last Modified: 2017-02-14 11:56
  - 10.9K bytes
  - Viewed (0)
 4. AUTHORS.md

  |2|Stefan Bohacek <******@****.***>|
  |2|Stefane Fermigier <******@****.***>|
  |2|Stefano <******@****.***>|
  |2|Suraj Patil <******@****.***>|
  |2|Sven-Hendrik Haase <******@****.***>|
  |2|Think <******@****.***>|
  |2|Thomas Citharel <******@****.***>|
  |2|Thomas Kaul <******@****.***>|
  |2|Thomas LÉVEIL <******@****.***>|
  Plain Text
  - Registered: 2023-03-17 13:34
  - Last Modified: 2023-01-15 20:15
  - 55.5K bytes
  - Viewed (3)
 5. plugins/bs-custom-file-input/bs-custom-file-input.min.js.map

  SAKNN,GAGHQ,EAAqB,SAACC,OACpBC,EAAcD,EAAME,kBAAkBD,YACtCE,EAAQH,EAAMI,WAAWC,cAAcpB,EAASE,iBAElDgB,IACcb,EAAmBa,GAE3BG,YAAcL,IClCpBM,IAAYC,OAAOC,KAInBC,EAAmB,SAACV,MACpBA,EAAMW,aAAa,aAAeJ,QAC7B,GAAGb,MAAMC,KAAKK,EAAMY,OACxBC,IAAI,SAACC,UAASA,EAAKC,OACnBC,KAAK,UAG8B,IAApChB,EAAMiB,MAAMC,QAVA,mBAgBTlB,EAAMiB,UALLE,EAAgBnB,EAAMiB,MAAMG,MAVV,aAYjBD,EAAcA,EAAc1B,OAAS,IAMhD,SAAS4B,QACDlB,EAAQmB,KAAKlB,WAAWC,cAAcpB,EAASE,oBAEjDgB,EAAO,KACHZ,EAAUD,EAAmBa,GAC7BoB,EAAab,EAAiBY,MAEhCC,EAAW9B,OACbF,EAAQe,YAA...
  Plain Text
  - Registered: 2023-03-13 07:18
  - Last Modified: 2020-04-01 22:52
  - 7.3K bytes
  - Viewed (0)
 6. fixtures/artifact_bundle_debug_ids/files/_/_/index.js.map

  Ob,UAAU,iBAAkBkB,QAASC,MAAO,CACjDH,kBAAmBE,QACnBJ,mBAAAA,kBACF,CAAC,CACH,CACAnB,QAAQsB,eAAiBA,eAOzB,SAASG,aAAaC,OACpB,OAAOrB,UAAU,eAAgBqB,KAAK,CACxC,CACA1B,QAAQyB,aAAeA,aASvB,SAASE,cAAcC,YACrBvB,UAAU,gBAAiBuB,UAAU,CACvC,CACA5B,QAAQ2B,cAAgBA,cAKxB,SAASE,eAAeC,UACtBzB,UAAU,iBAAkByB,QAAQ,CACtC,CACA9B,QAAQ6B,eAAiBA,eAczB,SAASE,UAAUD,UACjBzB,UAAU,YAAayB,QAAQ,CACjC,CACA9B,QAAQ+B,UAAYA,UAUpB,SAASC,cAAc1B,QACrB,MAAMC,KAAO,GACb,IAAKC,IAAIC,GAAK,EAAGA,GAAKC,UAAUC,OAAQF,EAAE,GAAI,CAC5CF,KAAKE,GAAK,GAAKC,UA...
  Plain Text
  - Registered: 2023-03-13 23:34
  - Last Modified: 2023-03-06 09:09
  - 1.8K bytes
  - Viewed (0)
 7. docs/assets/plugins/popper/umd/popper-utils.js.map

  0B;;MAEnCC,MAAMC,SAAN,CAAgBJ,IAApB,EAA0B;WACjBC,IAAID,IAAJ,CAASE,KAAT,CAAP;;;;SAIKD,IAAIlB,MAAJ,CAAWmB,KAAX,EAAkB,CAAlB,CAAP;;;ACdF;;;;;;;;;AASA,AAAe,SAASG,SAAT,CAAmBJ,GAAnB,EAAwBK,IAAxB,EAA8BC,KAA9B,EAAqC;;MAE9CJ,MAAMC,SAAN,CAAgBC,SAApB,EAA+B;WACtBJ,IAAII,SAAJ,CAAc;aAAOG,IAAIF,IAAJ,MAAcC,KAArB;KAAd,CAAP;;;;MAIIE,QAAQT,KAAKC,GAAL,EAAU;WAAOS,IAAIJ,IAAJ,MAAcC,KAArB;GAAV,CAAd;SACON,IAAI7H,OAAJ,CAAYqI,KAAZ,CAAP;;;AChBF;;;;;;;AAOA,AAAe,SAASE,aAAT,CAAuB3K,OAAvB,EAAgC;MACzC4K,oBAAJ;MACI5K,QAAQS,QAAR,KA...
  Plain Text
  - Registered: 2023-03-13 07:18
  - Last Modified: 2020-04-01 23:06
  - 60.3K bytes
  - Viewed (0)
 8. docs/assets/plugins/popper/esm/popper-utils.js.map

  0B;;MAEnCC,MAAMC,SAAN,CAAgBJ,IAApB,EAA0B;WACjBC,IAAID,IAAJ,CAASE,KAAT,CAAP;;;;SAIKD,IAAIlB,MAAJ,CAAWmB,KAAX,EAAkB,CAAlB,CAAP;;;ACdF;;;;;;;;;AASA,AAAe,SAASG,SAAT,CAAmBJ,GAAnB,EAAwBK,IAAxB,EAA8BC,KAA9B,EAAqC;;MAE9CJ,MAAMC,SAAN,CAAgBC,SAApB,EAA+B;WACtBJ,IAAII,SAAJ,CAAc;aAAOG,IAAIF,IAAJ,MAAcC,KAArB;KAAd,CAAP;;;;MAIIE,QAAQT,KAAKC,GAAL,EAAU;WAAOS,IAAIJ,IAAJ,MAAcC,KAArB;GAAV,CAAd;SACON,IAAI7H,OAAJ,CAAYqI,KAAZ,CAAP;;;AChBF;;;;;;;AAOA,AAAe,SAASE,aAAT,CAAuB3K,OAAvB,EAAgC;MACzC4K,oBAAJ;MACI5K,QAAQS,QAAR,KA...
  Plain Text
  - Registered: 2023-03-13 07:18
  - Last Modified: 2020-04-01 23:06
  - 60.3K bytes
  - Viewed (0)
 9. docs/assets/plugins/popper/popper-utils.js.map

  ,EAA0B;;MAEnCC,MAAMC,SAAN,CAAgBJ,IAApB,EAA0B;WACjBC,IAAID,IAAJ,CAASE,KAAT,CAAP;;;;SAIKD,IAAIlB,MAAJ,CAAWmB,KAAX,EAAkB,CAAlB,CAAP;;;ACdF;;;;;;;;;AASA,AAAe,SAASG,SAAT,CAAmBJ,GAAnB,EAAwBK,IAAxB,EAA8BC,KAA9B,EAAqC;;MAE9CJ,MAAMC,SAAN,CAAgBC,SAApB,EAA+B;WACtBJ,IAAII,SAAJ,CAAcG,OAAOA,IAAIF,IAAJ,MAAcC,KAAnC,CAAP;;;;QAIIE,QAAQT,KAAKC,GAAL,EAAUS,OAAOA,IAAIJ,IAAJ,MAAcC,KAA/B,CAAd;SACON,IAAI7H,OAAJ,CAAYqI,KAAZ,CAAP;;;AChBF;;;;;;;AAOA,AAAe,SAASE,aAAT,CAAuB3K,OAAvB,EAAgC;MACzC4K,WAAJ;MACI5K,QAAQS,QAAR,KAAqB,M...
  Plain Text
  - Registered: 2023-03-13 07:18
  - Last Modified: 2020-04-01 23:06
  - 60K bytes
  - Viewed (0)
 10. plugins/popper/popper-utils.js.map

  ,EAA0B;;MAEnCC,MAAMC,SAAN,CAAgBJ,IAApB,EAA0B;WACjBC,IAAID,IAAJ,CAASE,KAAT,CAAP;;;;SAIKD,IAAIlB,MAAJ,CAAWmB,KAAX,EAAkB,CAAlB,CAAP;;;ACdF;;;;;;;;;AASA,AAAe,SAASG,SAAT,CAAmBJ,GAAnB,EAAwBK,IAAxB,EAA8BC,KAA9B,EAAqC;;MAE9CJ,MAAMC,SAAN,CAAgBC,SAApB,EAA+B;WACtBJ,IAAII,SAAJ,CAAcG,OAAOA,IAAIF,IAAJ,MAAcC,KAAnC,CAAP;;;;QAIIE,QAAQT,KAAKC,GAAL,EAAUS,OAAOA,IAAIJ,IAAJ,MAAcC,KAA/B,CAAd;SACON,IAAI7H,OAAJ,CAAYqI,KAAZ,CAAP;;;AChBF;;;;;;;AAOA,AAAe,SAASE,aAAT,CAAuB3K,OAAvB,EAAgC;MACzC4K,WAAJ;MACI5K,QAAQS,QAAR,KAAqB,M...
  Plain Text
  - Registered: 2023-03-13 07:18
  - Last Modified: 2020-04-01 22:52
  - 60K bytes
  - Viewed (0)
Back to top