Search Options

Results per page
Sort
Preferred Languages
Advance

Results 1 - 10 of 43 for Gengler (0.41 sec)

 1. AUTHORS

  Wil Moore III <******@****.***>
  Pete Hawkins <******@****.***>
  ******@****.*** <******@****.***>
  yuitest <******@****.***>
  Matt Smith <******@****.***>
  Katie Gengler <******@****.***>
  Bryan Donovan <******@****.***>
  Nathan Alderson <******@****.***>
  Shawn Krisman <telaviv@github>
  Merrick Christensen <******@****.***>
  Timo Tijhof <******@****.***>
  Plain Text
  - Registered: 2023-01-30 12:38
  - Last Modified: 2022-12-11 14:00
  - 20.2K bytes
  - Viewed (0)
 2. packages/core/parcel-bundler/src/scope-hoisting/mangler.js

  const rename = require('./renamer');
  const t = require('@babel/types');
  
  const CHARSET = (
   'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz' + 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ$_'
  ).split('');
  
  /**
   * This is a very specialized mangler designer to mangle only names in the top-level scope.
   * Mangling of names in other scopes happens at a file level inside workers, but we can't
   * mangle the top-level scope until scope hoisting is complete in the packager.
   *
  JavaScript
  - Registered: 2023-02-05 11:31
  - Last Modified: 2018-09-16 05:59
  - 1.8K bytes
  - Viewed (0)
 3. .mailmap

  Jean-Michel Francois <******@****.***> Jean-Michel FRANCOIS <******@****.***> 
  Jeff Carbonella <******@****.***> <******@****.***> 
  Jeff Knaggs <******@****.***> <******@****.***> 
  Jordan Gensler <jordan.gensler@airbnb.com> <******@****.***> 
  Kanitkorn Sujautra <******@****.***> Kanitkorn S <******@****.***> 
  Kent C. Dodds <******@****.***> <******@****.***> 
  Plain Text
  - Registered: 2023-02-05 09:39
  - Last Modified: 2018-03-08 19:44
  - 3.3K bytes
  - Viewed (0)
 4. runtime/doc/vimtutor-da.UTF-8.1

  GUI-versionen af vim er tilgængelig, ellers bruges Vim hvis ikke gvim findes.
  .PP
  Det valgfrie [sprog]-argument er navnet på et sprog, på 2 bogstaver, såsom
  "da" eller "fi".
  Hvis [sprog]-argumentet mangler, bruges sproget fra den nuværende lokalitet.
  Hvis der findes er en vejledning på dette sprog, så bruges den.
  Ellers bruges den engelske version.
  .PP
  .B Vim
  startes altid i Vi-kompatibel tilstand.
  .SH FILER
  .TP 15
  Plain Text
  - Registered: 2023-01-30 09:55
  - Last Modified: 2018-07-15 18:20
  - 1.3K bytes
  - Viewed (0)
 5. src/shared/locales/nb/app.js

   'update-downloaded-message': 'Klar til å installere...',
   'update-error-message': 'Oppdateringsfeil',
   'engine-damaged-message': 'Motoren er skadet. Vennligst installer den på nytt :(',
   'engine-missing-message': 'Motoren mangler. Vennligst installer den på nytt :(',
   'system-error-title': 'Systemfeil',
   'system-error-message': 'Oppstart av applikasjon mislyktes: {{message}}',
   'hide': 'Skjul Motrix',
   'hide-others': 'Skjul andre',
  JavaScript
  - Registered: 2023-02-02 03:35
  - Last Modified: 2021-05-18 09:07
  - 1.2K bytes
  - Viewed (0)
 6. src/best-practices/frontend-performance/content/minify-your-javascript.md

  Use the tools suggested below to minify your files automatically before or during your build or your deployment.
  
  - [terser - JavaScript parser, mangler and compressor toolkit for ES6+](https://github.com/terser/terser)
  - [uglify-js - npm](https://www.npmjs.com/package/uglify-js)
  - [Online JavaScript Compressor](http://refresh-sf.com)
  Plain Text
  - Registered: 2023-02-03 02:38
  - Last Modified: 2023-01-26 15:55
  - 811 bytes
  - Viewed (0)
 7. runtime/doc/vimtutor-da.1

  GUI-versionen af vim er tilg�ngelig, ellers bruges Vim hvis ikke gvim findes.
  .PP
  Det valgfrie [sprog]-argument er navnet p� et sprog, p� 2 bogstaver, s�som
  "da" eller "fi".
  Hvis [sprog]-argumentet mangler, bruges sproget fra den nuv�rende lokalitet.
  Hvis der findes er en vejledning p� dette sprog, s� bruges den.
  Ellers bruges den engelske version.
  .PP
  .B Vim
  startes altid i Vi-kompatibel tilstand.
  .SH FILER
  .TP 15
  Plain Text
  - Registered: 2023-01-30 09:55
  - Last Modified: 2018-07-15 18:20
  - 1.3K bytes
  - Viewed (0)
 8. 专业课/粒子物理学/马滟青粒子物理2017秋期末.pdf

  1
  粒子物理学期末试题简略版(2017秋)
  命题人:马滟青老师
  注:仅作参考,不保证正确性.
  1. (30分)简答题
  (a) 什么是同位旋对称性?解释夸克模型中的同位旋对称性.
  (b) 引入夸克的颜色自由度的原因?请举出两个证明 NC = 3的实验.
  (c) 什么是渐近自由?
  (d) 经过多次测量获得了共振态的不变质量谱,如何得到共振态粒子的衰变
  宽度?
  (e) 简述在标准模型中引入 Brout-Englert-Higgs机制的作用.
  (f) 简述 CP 破坏的两个来源.哪个占主导?
  2. (20分)说明下面那些过程是可以发生并通过何种相互作用发生.如果某过
  程被禁戒,请说明原因.
  (a) π+ + π− → π0 + π0 + π0
  (b) p+ p̄→ K+ +K0 + π−
  (c) s→ u+ e− + ν̄e
  (d) Λ→ p+ π0
  (e) n→ p+ µ− + ν̄µ
  (f) n+ n̄→ K+ + π− + p
  PDF
  - Registered: 2023-02-05 02:06
  - Last Modified: 2019-04-10 06:37
  - 390.6K bytes
  - Viewed (0)
 9. npm-packages/meteor-babel/test/tests.js

    const code = [
     "class Mangler {",
     " constructor(program) {",
     "  this.program = program;",
     " }",
     "}",
     "",
     "// need this since otherwise Mangler isn't used",
     "new Mangler();"
    ].join("\n");
  
    assert.strictEqual(
     meteorBabel.minify(code).code,
     "class Mangler{constructor(a){this.program=a}}new Mangler;"
    );
   });
  
  JavaScript
  - Registered: 2023-02-01 22:11
  - Last Modified: 2021-11-30 18:23
  - 23.5K bytes
  - Viewed (0)
 10. i18n/se_SE.md

  **Artikel 39**:
  > Om ett företag inte kan följa bestämmelserna i artiklarna 36 och 38 i denna lag på grund av speciella egenskaper hos dess produktion, kan det följa andra regler om arbete och vila med godkännande av arbetsförvaltningsavdelningar.
  
  **Artikel 41**:
  Plain Text
  - Registered: 2023-01-26 08:11
  - Last Modified: 2019-03-29 11:49
  - 2.9K bytes
  - Viewed (0)
Back to top